Ettevõte

ettevõteVolantra Elektritööd OÜ on oma põhitegevuseks määranud tugevvoolu elektripaigaldiste ehitus- ja remonttööd. Oleme oma sihiks seadnud büroohoonete, kortermajade, kaubanduskeskuste, laohoonete ja eramute elektri- ning käidutööd.

Üheks meie peamiseks eesmärgiks on olla usaldusväärne ja professionaalne elektripaigaldiste ehitusettevõte. Hindame omistatud teoreetilisi teadmisi, mis on viidud praktikasse. Meeskond ja ühine areng on meil tähtsal kohal, sest tegutseme teenusmajanduses, kus teenust osutavad inimesed – ettevõtte töötajad. Ettevõtte arengu seisukohalt toimub töötajate järjepidev erialane koolitus. Meie elektrikud on haritud spetsialistid, kes osalevad elukestvas õppeprotsessis. Iga meie elektrispetsialisti areng on dokumenteeritud ning ettevõttele ülimalt väärtuslik resurss.

Ettevõte ülesandeks on kvaliteetse elektriehitusteenuse pakkumine, nähes ette ka tulevasi elektripaigaldisele tehtavaid käidutoiminguid. Sedasi lihtsustame protsessi ehitusobjekti edaspidises hooldamises elektripaigaldise osas. Loomulikult saame pakkuda endi klientidele elektriprojekti koostamist, mille tulemusel projekteerimine vastavalt Teie vajadustele elektripaigaldise ehituse tarbeks vajaliku projekti. Meile on tähtis klientide rahulolu, mille tagame kohe alguses, pakkudes õiget tehnilist lahendust ja pikaajalist garantiid tehtud tööle. Oleme konkurendid kõigile neile elektritööde ettevõtetele, kelle visioonis puudub väljavaade elektrikute ja elektritööde tulevikule.

Volantra Elektritööd OÜ omab aktiivse tegevjuhtkonna kaudu kehtivaid pädevustunnistusi, mille alusel on meil lubatud teostada elektritööde juhtimist, käidukorraldust ja projekteerimistöid. Täpsema info antud lubade kohta leiab majandustegevuse registrist.

Elektritöö on meie jaoks väljakutse – huvitavad pakkumised on teretulnud!