Elektriprojekt

Koostame Teile vajaliku elektriprojekti

elektriprojekt

Volantra Grupp OÜ tegeleb elektripaigaldiste projekteerimisega ja ehitusega, spetsialiseerudes tugevvoolu peale -jõupaigaldised, valgustuspaigaldised, valgustuse juhtimine, turvavalgustus, varutoitesüsteemid, päikeseelektrijaamad vms.

Meie pädevuses on ka projekteerida lihtsamaid nõrkvoolu (andmeside, fonosüsteemid, turvasüsteemid) ja hooneautomaatika (DALI valgustuse juhtimine, KNX hooneautomaatika süsteemid) paigaldisi. ATS-i muude tuleohutussüsteemide ja keerukamate hooneautomaatika süsteemide lahendamiseks on meil usaldusväärsed koostööpartnerid.

Oleme projekteerinud:

  • Avalikult kasutatavad hooned
  • Korteriühistute rekonstruktsioonid
  • Päikeseelektrijaamad (alla 500kW)
  • Eramajade ehitus/rekonstruktsioonid
  • “Targa maja” lahendused eramajadele (KNX seadmete baasil)
  • Juhitavad valgustussüsteemid (DALI, DMX)
  • Arhitektuursed DMX valgustussüsteemid
  • Tänavavalgustus

Volantra Grupp OÜ-st saab lahenduse igasugusele elektripaigaldisele – nii projekteerimisele kui ehitusele.

Vaata ka: elektriprojekt eramajale.