Elektrikäit

Elektrikäit kätkeb endas elektripaigaldise kasutamise järelvaatust.

elektrikäitElektrikäit on tegevus elektripaigaldise talitluses ja nõutavas seisukorras hoidmiseks. Sisuliselt toimub elektripaigaldise ülevaatus ja kontroll, et see oleks ohutu ja töökorras. Volantra Elektritööd OÜ teostab elektripaigaldise käidu- ja hooldusteenuseid vastavalt seadmete tootjatehase nõuetele, kehtivatele seadusandlusele (“Seadme ohutuse seadus”) ja kinnisvara halduse (“Kinnisvara korrashoid”) standarditele.

Meie elektripaigaldise käiduleping sisaldab standardselt järgnevaid töid/teenuseid:

 • kilpide visuaalne ülevaatus
 • kilbi jooniste visuaalne kontroll
 • elektripaigaldise visuaalne kontroll
 • maanduspaigaldise visuaalne kontroll
 • piksekaitse visuaalne kontroll
 • hooldusgraafikute visuaalne kontroll
 • vajadusel muud kontrollid sõltuvalt hooajast ja vajadusest
 • Tellija esindamine kuni 1000V käidu küsimustes
 • objekti perioodiline külastus.

Meie elektripaigaldise hooldusleping sisaldab standardselt järgnevaid töid/teenuseid:

 • elektripaigaldise hooldus:
  • rikkevoolukaitse testimine
  • kilbi temperatuuride kontroll
  • valguspaigaldise kontroll ja remont
  • pisiremondid (mahuga kuni 1 tund)
  • programmkellade ja hämaralülitite töö kontroll
  • kilpide puhastamine
  • kilbi kontaktide pingutamine
  • reservlülitusautomaadi ja teiste automaatsete lülituste kontroll
  • perioodiline objekti külastus
  • vajadusel muud tööd/kontrollid sõltuvalt hooajast ja vajadusest
  • hooldusgraafikute koostamine
  • hooldusgraafikute täitmise jälgimine
  • vajaminevate mõõtmiste ja seadusandlusest tulenevate kolmandate osapoolte kontrolltoimingute organiseerimine.
 • turvavalgustussüsteemi hooldus:
  • turvavalgustuse ja akuvalgustite töö testimine ja kontroll
  • akuvalgustite mahtuvuse testimine
  • vajadusel muud tööd/kontroll sõltuvalt vajadusest
  • hooldusgraafikute koostamine
  • hooldusgraafikute täitmise jälgimine
  • vajaminevate mõõtmiste ja seadusandlusest tulenevate kolmandate osapoolte kontrolltoimingute organiseerimine.

NB! Tööde loetelu ja teostamise sagedus sõltub objektist ja paigaldatud toodetest ning võivad seetõttu olla erinevad.

Tehnilise kontrolli käigus hindab kvalifitseeritud inspekteerimisasutuse spetsialist visuaalselt paigaldise olukorda, tutvub paigaldise kohta oleva dokumentatsiooniga ning katse- ja mõõtmistulemustega, vajadusel teeb elektripaigaldises täiendavaid kontrollmõõtmisi. Selle kõige alusel teeb kontrollija otsuse paigaldise olukorra suhtes. Kui paigaldis on korras, annab kontrollija omanikule sellekohase tunnistuse. Kui aga paigaldis ei ole korras, esitab kontrollija paigaldise omanikule avastatud puuduste loetelu, mille põhjal paigaldis korda teha.

Elektripaigaldise omanik peab tagama elektripaigaldise nõuetekohase kasutamise, sealhulgas elektripaigaldise õigeaegse tehnilise kontrolli. Tehnilise kontrolli eesmärk on hinnata elektripaigaldise ohutust ning vajadusel selle käidukorraldust vastavalt seaduses “Seadme ohutuse seadus” sätestatud nõuetele. Tehniline kontroll tuleb teostada igas elektripaigaldises enne selle kasutuselevõttu ning ettenähtud juhtudel ja sagedusel pärast kasutuselevõttu. Elektripaigaldise võib kasutusele võtta alles siis, kui see on läbinud eelneva tehnilise kontrolli ja elektripaigaldise kohta on väljastatud nõuetekohane tunnistus.

Kui soovite saada meilt hinnapakkumist või arutada meiega antud teemal lähemalt, siis meie kontaktid leiate siit.