Elektrikäit kätkeb endas elektripaigaldise kasutamise järelvaatust. Tehnilise kontrolli käigus hindab kvalifitseeritud inspekteerimisasutuse spetsialist visuaalselt paigaldise olukorda, tutvub paigaldise kohta oleva dokumentatsiooniga ning katse- ja mõõtmistulemustega, vajadusel teeb elektripaigaldises täiendavaid kontrollmõõtmisi. Selle kõige alusel teeb kontrollija otsuse paigaldise olukorra suhtes. Kui paigaldis on korras, annab kontrollija omanikule sellekohase tunnistuse. Kui aga paigaldis ei ole korras, esitab kontrollija paigaldise omanikule avastatud puuduste loetelu, mille põhjal paigaldis korda teha.

Elektripaigaldise omanik peab tagama elektripaigaldise nõuetekohase kasutamise, sealhulgas elektripaigaldise õigeaegse tehnilise kontrolli. Tehnilise kontrolli eesmärk on hinnata elektripaigaldise ohutust ning vajadusel selle käidukorraldust Seadme ohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Tehniline kontroll tuleb teostada igas elektripaigaldises enne selle kasutuselevõttu ning ettenähtud juhtudel ja sagedusel pärast kasutuselevõttu. Elektripaigaldise võib kasutusele võtta alles siis, kui see on läbinud eelneva tehnilise kontrolli ja elektripaigaldise kohta on väljastatud nõuetekohane tunnistus.

Hinnakiri

NimetusKirjeldus
Elektritööd tööajal (E-R kell 8.00 – 16.30)Esimene töötund 35,00 €, iga järgmine töötund 25,00 €
Elektritööd töövälisel ajal (E-R kell 16.30 – 8.00), puhkepäevadel ja riiklikel pühadelEsimene töötund 59,00 €, iga järgmine töötund 42,00 €
Väljakutse (E-R kell 8.00 – 16.30)35,00 €
Väljakutsele (E-R kell 8.00 – 16.30) lisanduv elektriku töötund25,00 €
Väljakutse (E-R kell 16.30 – 8.00)85,00 €
Väljakutsele (E-R kell 16.30 – 8.00) lisanduv elektriku töötund42,00€
Suuremahulised objektidHind kokkuleppeline
KäidulepingudHind kokkuleppeline
Projekteerimine (tund)35,00€

Hindadele lisandub käibemaks 20%.

*Lepingulistele klientidele kehtib eraldi hinnakiri