Elektriprojekt eramajale

Hoone elektripaigaldise ehitamisel ja hoonele kasutusloa saamisel on tähtis elektriprojekti olemasolu:

Elektriprojekt piiritleb täpselt ja üheselt mõistetavalt ära vajaminevad tööd, mis on aluseks tööde tellimisele. Uusehitiste puhul on elektriprojekt aluseks elektripaigaldise auditile, mida on vaja kasutusloa saamiseks.

Elektriprojekti koostamiseks on vajalik:

  • Üldine ettekujutus soovitud elektripaigaldisest (nt. kas tuleb lisaks valgustitele ja pistikupesadele ka päikeseelektrijaam katusele, varutoite generaator, “targa maja” lahendus vms.)
  • Teiste hoone tehnosüsteemide projektid (näiteks küttesüsteemid) ja/või arusaam, mis seadmed kuhu tulevad.
  • Hoone plaanijoonised soovitavalt .dwg kujul. Sobivad ka paberkandjal joonised. Need saab arhitektuurselt projekteerijalt.
  • Juhul, kui hoone territooriumile tuleb märkimisväärne väline elektripaigaldis, ka geodeetiline alusplaan/asendiplaan.

Elektriprojekti koostamise hinnad eramajadele varieeruvad oluliselt kliendi soovidest, elektripaigaldise keerukusest ja olemasolevate hoonete puhul võib hinna juures osutuda määravaks teinekord ka hoone asukoht (ülevaatus on hinna sees).