Projekti staadiumid

Projekti staadiumid on tavapärane norm ehitusprojektide koostamisel.

Ehitusprojektid töötatakse välja järk-järgult. Projekti erinevaid etappe nimetatakse staadiumiteks. Samasugusest loogikast lähtutakse ka elektriprojekti koostamisel. Järgnevalt oleme välja toonud ehitusprojekti staadiumid, mille abil saaksid meie tellijad parema arusaama, mis staadiumis nad on endi ehitusprojektiga või mida meilt täpsemalt võidakse soovida, lihtsustamaks meievahelist suhtlust.

  1. Arhitektuuriline eskiisprojekt – luuakse ehitise ja krundi arhitektuurilise kujunduse idee ning põhimõttelahendus. Siinjuures võivad tehnikaspetsialistid osaleda antud etapis vaid konsultantidena. Põhiliselt teostatakse antud staadiumi töid koostöös arhitektidega.
  2. Eelprojekt – antud staadiumisse on hea kui planeerimisse saavad lisanduda tehnikaspetsialistid ehk antud juhul ka Volantra OÜ esindaja. Staadiumis antakse lisaks arhitektuurilisele lahendusele ka projekti tehniliste osade (konstruktsioonid, küte ja ventilatsioon, veevarustus ja kanalisatsioon ning elektri- ja nõrkvoolupaigaldis) põhimõttelahendus. Antud projekti staadiumiga taotletakse ka ehitusluba.
  3. Põhiprojekt – luuakse kavandatava ehitise detailne lahendus (näiteks tarindite materjalid ja gabariidid, tehnosüsteemide tehnilised parameetrid, kvaliteedinõuded). Põhiprojekti alusel on võimalik arvutada tööde mahtusid ja on sobiv lähtematerjal ehituspakkumise koostamiseks. Vähemalt põhiprojekti staadiumis olevad elektriprojektid on sobivad ka Volantra OÜ’le saatmiseks, juhul kui Teil on soovi saada meie poolt elektritööde teostamiseks hinnapakkumist.
  4. Tööprojekt – antud projekti alusel teostatakse tööd ning see on mõeldud juhiseks töömeestele tööde tegemisel. Selle väljatöötamine on otstarbekas hetkel kui tööettevõtja on välja valitud.

Juhul kui Teil on tekkinud veel täiendavaid küsimusi meile, siis võtke meiega julgelt ühendust saates e-kiri aadressile info@volantra.ee või helistades numbril +372 5354 9195.