Lähteülesanne

Lähteülesanne on koostatud Volantra OÜ poolse nägemusena, mis informatsioon oleks vajalik elektriprojekti koostamiseks mõeldud lähteülesande jaoks. Juhul kui mingi osa informatsioonist on Teil veel puudu või Te pole otsusele jõudnud, siis ei pea laskma ennast sellest heidutada. Antud lähteülesanne on ideaalne nägemus, kuid mitte rangelt kohustuslik – kindlasti pakume Teile abi ja konsultatsiooni lähteülesande koostamisel.

Projekteerimise päringu esitamisel palun edastage meile järgmised andmed:

  1. Arhitektuurne eskiis või ehitise eelprojekt. Kui soovite põhiprojektist tööprojekti koostamist, siis sellisel juhul palume ehitise põhiprojekti erinevate osade lõikes: arhitektuurne, konstruktsioon, küte-ventilatsioon-jahutus, veevarustus-kanalisatsioon, elekter.
  2. Seadmete loetelu ja nende asukohad hoones.
  3. Seadmed: lülitid, pistikupesad, valgustid, liikumis ja kohalolekuandurid, kütteseadmed, ventilatsiooniseadmed, suuremad elektritarbijad (pliit, ahi, saunakeris), muud seadmed. Siinjuures on kasulik (mõndadel juhtudel vajalik) seadmete tootjad ja mudelid.

Antud informatsioon palun päringuna saata aadressile info@volantra.ee. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite meile ka helistada telefoninumbrile +372 5354 9195.